۲۶ بهمن ۱۳۸۷
آه ّآقایون عزیز
منو بیرون ببرید
من به خاطر شما خوشگل می کنم
موهام رو زرد و آبی و قرمز و قهوه ای می کنم
مثل زن های توی تلویزیون
فقط نیگام کنید
تو رو خدا
منو بیرون ببرید برایم کادو بخرید تو جعبه های قرمز قلب دار
الماس گل رز خرس پشمالو شکلات
من کمرم رو باریک می کنم برای شما پستان هایم رو عمل می کنم به لب هام آمپول می زنم
من خودم رو برای شما سکسی می کنم
بوی عرق بدنتون بوی گند دهنتون حلقه ازدواج روی انگشتتون س ک س های مسخره تون همه اش اوکی ه
آقایون عزیز
با من برقصید
من خودم رو شکل زن های روی بیل بوردا می کنم
رو سرم هوو بیارین صیغه بیارین کنیز بیارین
فقط بهم سر پناه بدین
سایه تون بالای سر بچه ها باشه
دو تا چک و لگد کسی رو نمی کشه
آقایون عزیز
من رو بیرون نکنید
راه به جایی ندارم
غذاتون رو می پزم خونه تون رو می روبم بچه هاتون رو بزرگ می کنم
عربده های مستی تون رو سر من بزنید
فقط باشید تعریفم کنید پیدام کنید بهم معنی بدین
خنگ می شم لوس می شم ناز می شم حرفای بی معنی می زنم حرفای روشنفکری می زنم کتاب می خونم سیگار می کشم چادر سر می کنم چادرم رو بر می دارم
من هر کاری بگین می کنم
آه آقایون عزیز
من رو تعریف کنید
دستم رو بگیرید گم نشم
شما رو به این شب ولنتاینی قسم
....search