۸ اسفند ۱۳۸۷

لباس خانم سوفیا لورن در مراسم اسکار خیلی خیلی نامناسب بوده. دقت کنید. زشت نبوده. بد رنگ نبوده. عجیب غریب نبوده. از مد افتاده نبوده. بلکه مناسب نبوده.
زن به اون سن و سال با اون همه چین و چروک و پک و پستون آویزون و کک و مک که نباید خودشو بندازه بیرون. دل آدم به هم می خوره. زن فقط وقتی خودش رو میندازه بیرون که سکسی باشه جوون باشه خوشگل باشه خوش هیکل باشه ناز باشه مامان باشه کوچولو باشه جیگر باشه خوش قد و بالا باشه پک و پستونش آویزون نباشه.

زن اصلا واسه همین چیزاست که آفریده شده. که رو یه خط هایی راه بره و تو یه تعریف هایی جا بشه با یه اوصافی تعریف بشه تو یه قالب هایی بچپه .

خانوم سوفیا لورن هم غلط کرده اون مدلی لباس پوشیده دل ما رو به هم زده با اون زنانگی ناکارآمدش
جیگرهاشون رو بفرستین بالا
واسه خاطر ما
خاطر ما خیلی عزیزه آخه
ما موجودات مستقر در مرکز دنیا


search