۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

ما بچه های ایران....
بعد از دریافت ای میلی به اسم یک بچه بامزه برای بار دویست و پنجاهم بر خود دیدم که این رو بنویسم و برم دنبال زندگیم.
خانم ها آقایون این ویدیو رو می شه به عنوان یک ویدیوی آموزشی تحت این عناوین توی کلاس های parenting نشون مامان باباها داد:

چگونه به بچه خود دروغ گفتن یاد بدهیم
چگونه به بچه خود یاد بدهیم گول زدن آدم ها کار بسیار با مزه ای است
چگونه به بچه خود بفهمانیم که روی هیچ حرف ما حساب نکند
چگونه اعتماد بچه به قدرتمند بودن و قابل اتکا بودن پدر و مادر را از بین ببریم تا زمینه ساز نابهنجاری های آینده اش بشویم
چگونه به بچه ترکمان زدن به هر گونه boundary سازنده را نشان بدهیم
چگونه بچه را با طنزهای بزرگسالانه گیج و ویج بکنیم
چگونه به بچه یاد بدهیم حرف بی حساب بزند و روی حرفش نماند
چگونه به بچه یاد بدهیم دنیا جای قابل اعتمادی نیست و هیچ چیزی در آن ثابت نمی ماند
چگونه طوری با قاطعیت اول به بچه نه بگوییم و بعد نه را به آره تبدیل کنیم که بچه احساس کند او است که تصمیم می گیرد و کنترل می کند نه پدر و مادر

اگه یک بار دیگه این ویدیو رو ببینم چند تا عنوان خوب دیگه می تونم براش پیدا کنم ولی دیرم شده

پ.ن: این همون ویدیویی که بچه ساعت هفت صبح رفته سر فریزر پاپسیکل بخوره باباش داره ازش فیلم می گیره. دیگه برام ای میلش نکنین لطفا.search