۸ تیر ۱۳۸۸
می دونی؟
تو الان باید اینجا باشی
من خیلی تنهام
و همش سردم می شه
و هر شب تنهایی هام رو می ریزم تو یه لیوان
هورت هورت

تموم نمی شن
تموم نمی شن
تموم نمی شن

تو اینجا نیستی خب
search