۲۱ شهریور ۱۳۸۹

سلول های کوچک پلاستیکی

"
Anyone who has ever studied nerve cells can tell you how remarkably plastic they are. The brain itself is literally molded by experience: every sight, sound, and thought leaves an imprint on specific neural circuits, modifying the way future sights, sounds and thoughts will be registered. Brain hardware is not fixed, but living dynamic tissues that is constantly unpdating itself..."

From "How the Brain anf Mind Develop in the First Five Years of Life" by Lise Elliot

یادم می آید دفعه اول که این کتاب را خواندم با هر صفحه اش انگار خودم را می دیدم که چرا و چطور چیزی شدم که الان هستم. که آن موقع بودم. بعد از آن بارها کتاب را خواندم. کامل و بخش بخش. وقتی پسرکم به دنیا آمد یک بار دیگر کتاب را خواندم. نت برداشتم و بیشتر فکر کردم- نه- این بار حسش کردم- تنها باری بود که کتاب مرا ترساند. این که من کسی هستم که می توانم بیشترین تاثیر را روی سلول های کوچک پلاستیکی داشته باشم. که این همه مسئولم. و این همه توانا به ساختن یا خراب کردن یا هیچ کاری نکردن

لطفا ترجمه کنید اگر می توانید. من سعی خودم را کردم و حتی خودم به افتضاح بودن ترجمه ام خندیدم


بعد نوشت: ترجمه از مانی: هر کسی که درباره سلولهای عصبی مطلعه کرده باشد میتواند به شما بگوید آنها تا چه حد به طور خارق العاده ای پلاستیکی هستند .مغز به خودی خود ذره ذره با تجربه ها شکل میگیرد. هر نگاه، صدا و فکر روی مسیر های ویژه عصبی رد پائی از خودش به جای میگذرد و مسیر را برای نگاه ها ،صداها و افکاری که در آینده ثبت خواهد شد هموار میکند. ساختار مغز ثابت نیست بلکه زنده و فعال است......بافت پویائی که دایماخودش را به روز میکند .

این چند خط در مورد مغز بچه هاست از صفر تا پنج سالگی. که چطور همه چیز- همه تجربه ها بوها صداها حس ها برای شان می شوند تجربه ای که بعدا در چهل سالگی هم آن بوها آن ها را به همان جا می برد. می شود ربط نوستالژی ما ایرانی ها به بوی اسفند و نان سنگگ از این دید نگاه کرد. یا نتفر من از صدای اذان /قران چون برایم با خاطرات بد مرگ و قهر و تنهایی همراه است.search