۳۰ تیر ۱۳۹۰

note to selfآدم ها از آنچه در دنیای مجازی می بینید واقعی ترند. آدم های واقعی می توانند 
حسود
زشت
پیچیده
مهربان
پرتوقع
بسیار باسواد
نفهم
عصبانی
هموفوب
دروغگو
مهمان نواز
خود مرکز دنیا بین
بی ملاحظه
مورد ابیوز واقع شده
ابیوزر
با ملاحظه
دارای بچه گی های سخت
سکسیست
ریسیست
سنتی روشنفکر نما
خاله زنک یا عمو مردک
دارای تجربه فقر
یا تجاوز
یا هزار درد بی درمان و با درمان دیگر
یا صدها ویژگی خوب دیگر 
و معمولا ترکیبی از موارد فوق باشند 
شاید خودشان را کاملا برعکس نشان دهند یا اصلا نشان ندهند یا کمی متفاوت نشان دهند
اصلا ممکن است آن ها خودشان را هیچ جوری نشان ندهند و ما آن ها را جوری ببینیم

یادم باشد فقط اسمش دنیای مجازی است. انسان هایش واقعی اند. دنیایش هم بر خلاف اسمش واقعی است

search